Công Ty Luật Tài Nguyên

Địa Chỉ: Tòa Nhà Thăng Long 98A Nguy Như Kontum, Quận Thanh Xuân,Hà Nội
Hotline : 024.62518518

Trang chủGiới Thiệu Về Nhân Sự Luật Sư Của Công Ty › LUẬT SƯ NGUYỄN GIA LONG

LUẬT SƯ NGUYỄN GIA LONG

Điện thoại 024. 62 518 518

 

Ông Nguyyễn Gia Long là một Luật sư thành viên của Luật Tài Nguyên có kinh nghiệm chuyên sâu về tư vấn Đầu tư, tài chính và bất động sản. Trước khi tham gia Luật Tài Nguyên Ông Long đã tưng nắm giữu rất nhiều chức vu lãnh đạo quan trọng tại tác công ty bất động sản và tham gia tư vấn hợp đồng liên doanh. Tham gi Luật Tài Nguyên Ông Long tiếp tục chịu trách nhiệm về việc tư vấn Đầu tư, tài chính và bất động sản. Hiện nay Luật sư Nguyễn Gia Long đang có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật.

Luật sư Nguyễn Gia Long đang là thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Là thành viên Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt

Là thành viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Ông Nguyyễn Gia Long là một Luật sư thành viên của Luật Tài Nguyên có kinh nghiệm chuyên sâu về tư vấn Đầu tư, tài chính và bất động sản. Trước khi tham gia Luật Tài Nguyên Ông Long đã tưng nắm giữu rất nhiều chức vu lãnh đạo quan trọng tại tác công ty bất động sản và tham gia tư vấn hợp đồng liên doanh. Tham gi Luật Tài Nguyên Ông Long tiếp tục chịu trách nhiệm về việc tư vấn Đầu tư, tài chính và bất động sản. Hiện nay Luật sư Nguyễn Gia Long đang có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật.

Luật sư Nguyễn Gia Long đang là thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Là thành viên Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt

Là thành viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.