Công Ty Luật Tài Nguyên

Địa Chỉ: Tòa Nhà Thăng Long 98A Nguy Như Kontum, Quận Thanh Xuân,Hà Nội
Hotline : 024.62518518

Trang chủ Dịch Vụ Tài Chính Ngân Hàng

BẢO LÃNH ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

BẢO LÃNH ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Một số nội dung pháp lý liên quan đến biện pháp bảo lãnh đối với hợp đồng tín dụng hiện nay.
QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Quy định về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, yêu cầu và mở tài khoản đăng ký Theo Điều 16 Nghị định 83/2010/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung bởi Nghị dịnh 05/2012/NĐ-CP quy định người yêu cầu có thể nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm qua hệ thống đăng ký trực tuyến. Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký trực tuyến đối với giao dịch bảo đảm được quy định tại Nghị định này, cụ thể như sau
Dịch vụ tư vấn, bảo vệ quyền lợi trong tranh chấp với ngân hàng

Dịch vụ tư vấn, bảo vệ quyền lợi trong tranh chấp với ngân hàng

Nhu cầu giao dịch với các ngân hàng, công ty tài chính đang ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống xã hội và không ngừng phát triển, kèm theo đó là các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ các giao dịch này ngày càng nhiều như: - Tranh chấp về việc trả nợ vốn vay; - Tranh chấp về việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; - Tranh chấp về tài sản bảo đảm/về việc thực hiện nghĩa vụ cầm cố/thế chấp/bảo lãnh,… - Tranh chấp về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán L/C; - Tranh chấp về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi tiền gửi;…v..v…