Công Ty Luật Tài Nguyên

Địa Chỉ: Tòa Nhà Thăng Long 98A Nguy Như Kontum, Quận Thanh Xuân,Hà Nội
Hotline : 024.62518518

Trang chủ Dịch Vụ Thừa Kế

Thời điểm mở thừa kế theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015

Thời điểm mở thừa kế theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015

Thời điểm, địa điểm mở thừa kế được quy định tại điều 611 BLDS 2015 “Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trong trường hợp Toà án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.   2. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.” 
Thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc

Theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành, “Thừa kế theo di chúc” là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của người đó trước khi chết được thể hiện trong di chúc
Các trường hợp phát sinh thừa kế theo pháp luật

Các trường hợp phát sinh thừa kế theo pháp luật

Các trường hợp phát sinh thừa kế theo pháp luật Theo quy định tại Điều 650 Bộ luật dân sự năm 2015 thì thừa kế theo pháp luật được áp dụng với những trường hợp sau đây:
Tư vấn Luật Thừa Kế

Tư vấn Luật Thừa Kế

Tư vấn Luật Thừa Kế Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống theo quy định của pháp luật hoặc theo ý chí của người để lại di sản. Thừa kế là một trong những chế định quan trọng của Bộ luật Dân sự, được quy định tại phần thứ tư của Bộ luật  gồm 04 chương, từ chương XXI đến chương XXIV.  Lĩnh vực pháp luật có liên quan đến thừa kế: Trong trường hợp di sản để lại là đất đai, nhà cửa hoặc các tài sản khác, thì quan hệ thừa kế còn được điều chỉnh bởi Luật Đất đai, Luật nhà ở, Luật Hôn nhân và gia đình để xác định phần di sản để lại, quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người chết.